تور لحظه آخری آفر تور کیش

کبریا سفر تکین

مجارستان

مدارک لازم
سفارت مجارستان
ه هر فرد باید گذرنامه جداگانه داشته باشد ه اصل گذرنامه معتبر با ۶ ماه اعتبار از تاریخ شرکت تور امضاء شده • اصل گذرنامه باطل شده در صورت وجود هفتوکپی از صفحات مشخصات گذرنامه و ویزهای قبلی شنگن و مجارستان ۰ ده قطعه عکس ۳۴ رنگی، زمینه سفید و کاملاً از رو به رو • ترجمه انگلیسی شناسنامه و فتوکپی فارسی مسافرتوسط دارالترجمه ۰ – ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کار یا روزنامه رسمی یا پروانه کسب اتحادیه و گواهی • اشتغال به تحصیل با مهر و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه ه در گواهی اشتغال به کار باید سمت و میزان درآمد مسافر ذکر شده باشد • برای افراد محاصل، گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است • برای افراد بازنشسته، حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی است ه پرینت انگلیسی حساب جاری ۳ ماه گذشته با مهره امضاء توسط بانک • ترجمه انگلیسی سند مالکیت به نام مسافر توسط دارالترجمه ه در صورتیکه پدر با شانواده مسافرت نمی کند، ترجمه انگلیسی ارشدایت نامه پدرشانواده جهت مسافرت همسر و فرزندان و تقبل هزینه ها الزامی است
– با توجه به شرایط اشذ ویزای هر کشور سشارتشانه مربوطه این حق را برای شود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درشواست نماید.
ارائه شدمانت بازگشت الزامی است.

تهران ، خیابان مفتح شمالی ، چهار راه زهره ، پلاک ۴۰۹ > در نقشه

۰۲۱-۸۸۸۲۲۲۴۹

info@kebriasafar.com

0939-6994005