تور لحظه آخری آفر تور کیش

کبریا سفر تکین

پرتقال

مدارک لازم

سفارت پرتغالی

• هر فرد باید گذرنامه جداگانه داشته باشد
• اصل گذرنامه معتبر با ۶ ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور امضا شده
• اصل گذرنامه باطل شده در صورت وجود فتوکپی از صفحات ۱-۵ گذرنامه جدید و ۱-۱۰ گذرنامه قدیم ، ویزهای قبلی و مهرهای موجود در گذرنامه آمریکا، کانادا، استرالیا…

• دو قطعه عکس ۳*۴ رنگی زمینه سفیده کاملا از روبرو
• فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه
• ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کار یا روزنامه رسمی یا پروانه کسب به نام مسافر
• در گواهی اشتعال به کار باید نامه سمت مسافر علت سفر، میزان درآمد و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذکر شده باشد. همراه با مهره امضاء توسط شخصی غیر از مسافر بر روی سربرگ شرکت
• علاوه بر گواهی اشتغال به کار لیست بیمه کارکنان و آخرین و اولین ماه پرداخت حقوق الزامی است
• برای خالم های خانه دار گواهی اشتغال به کار همسر الزامی است برای افراد محصل، ترجمه گواهی اشتعال به تحصیل و کارت دانشجویی و کپی از آن الزامی است
• برای افراد بازنشسته، حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی است پریلت حساب جاری بانکی ۳ ماه گذشته با مهر و امضا توسط بانک
• ترجمه انگلیسی اسناد ملتی به نام مسافر
• در صورت مسافرت کودکان به تنهایی و یا همراه یکی از والدین اجازه رسمی هر دو والدین و یا سرپرست قانونی آنان مورد نیاز می باشد. امضاء ها باید قانونی باشد در دفتر خانه رسمی مورد تائید قرار گیرد
• افراد زیر سن قانونی این اجازه نامه های رسمی را باید در تمامی طول مسافرتشان به همراه داشته باشند(به زبان انگلیسی)

تهران ، خیابان مفتح شمالی ، چهار راه زهره ، پلاک ۴۰۹ > در نقشه

۰۲۱-۸۸۸۲۲۲۴۹

info@kebriasafar.com

۰۹۳۶-۴۷۸۱۶۴۴