تور لحظه آخری آفر تور کیش

کبریا سفر تکین

اقتصاد #گردشگری می تواند محور اصلی #توسعه باشد، اما در لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال ۹۶ راه های عملیاتی توسعه این حوزه، مورد غفلت قرار گرفته است. “عضو هیات نمایندگان اتاق ایران”
محسن مهرعلیزاده، در گفت و گو با سایت اتاق ایران با بیان این مطلب افزود: «در الزامات برنامه ششم توسعه، به گردشگری به عنوان الزام توسعه توجه شده است؛ امیدواریم که در روند بررسی این برنامه همچنان مجلس به این الزام و اهمیت گردشگری و تاثیر آن در توسعه اقتصادی مقید باشد.»

به گفته وی، در برنامه ششم توسعه در حوزه گردشگری رشد هرساله ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ یعنی ۵ میلیون گردشگر امسال، سال آینده دو برابر شود و در پایان برنامه ششم توسعه به ۵ برابر افزایش یابد. مهرعلیزاده این هدف گذاری را مناسب ارزیابی و خاطرنشان کرد: «با این همه من در برنامه ششم توسعه برنامه راهبردی-عملیاتی ندیده ام که متناسب با این الزام و هدف باشد.»

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران همچنین یادآور شد: «در لایحه بودجه ۹۶ نیز به مورد عملیاتی برخورد نکرده ام. اگر نحوه وصل به این هدف طرح ریزی نشود، شاید این هدف گذاری به معنای بر زبان آوردن آرمان های خوب باشد.» مهرعلیزاده در انتها تاکید کرد با تسهیلات اداری و قانونی خیلی از مشکلات برطرف می شود.

منبع خبر

تهران ، خیابان مفتح شمالی ، چهار راه زهره ، پلاک ۴۰۹ > در نقشه

۰۲۱-۸۸۸۲۲۲۴۹

info@kebriasafar.com

۰۹۳۶-۴۷۸۱۶۴۴