تور لحظه آخری آفر تور کیش

کبریا سفر تکین

گردشگری از طریق موزه به میراث فرهنگی راه پیدا کرد

گردشگری از طریق موزه به میراث فرهنگی راه پیدا کرد

 

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت:

خدا را سپاس می‌گویم که گردشگری از طریق موزه‌ها به میراث فرهنگی راه پیدا کرد.

بنابراین می‌توانیم ارتباطی با این موضوع بین کارکردهای گردشگری و کارکردهای موزه‌ای تألیف کنیم.

او از قدیمی‌ترین و موثرترین انواع گردشگری‌ها را گردشگری فرهنگی دانست و افزود:

شاید از نظر تاریخی، ریشه و بنیان سفر با این موضوع آشنا باشد،

با این وجود در دوره‌های فرهنگی بخش‌های مختلف تاریخی و بخش اشاعه فرهنگ صله رحم و دیدار با اقوام حتی با حفظ این موارد می‌تواند رعایت شود.

 
movahed

وی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد آمار گردشگری امروزه به حوزه‌های گردشگری فرهنگی اختصاص دارند، تأکید کرد:

این آمار قابل توجه‌اند. ما در این حوزه یکی از پشتوانه‌های گردشگری فرهنگی را رویکرد موزه‌ها می‌دانیم،

چون حتی برخی از کشورها با موزه‌هایشان شناخته می‌شوند و اسباب سفر و دیدار از آن کشورها به بهانه دیدار از موزه‌ها است.

بنابراین اهمیت موزه‌ها به طور عام و کارکرد در بحث توسعه گردشگری در این منظر قابل توجه است.

رحمانی موحد کارکرد اقتصادی برای موزه‌ها را در کنار گردشگری فرهنگی و توسعه، موردی قابل توجه دانست و افزود:

کنار هم قرار گرفتن این دو کارکرد در موارد مختلف می‌تواند متفاوت باشد. از یک سو یا آن‌ها موازی با یکدیگر حرکت می‌کنند یا یکی بر دیگری تقدم می‌گیرد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه با تعریف موزه‌ها در دو معنای متفاوت اظهار کرد:

از یک سو موزه‌ها را می‌توان فقط به منزله حضور اشیاء دانست و از سوی دیگر موزه‌ها را می‌توان عاملی دانست

که گردشگر برای دیدن زیبایی‌های قرن‌ها پیش به آن مکان می‌رود. با این وجود در هر دو صورت یک پرداخت برای موزه‌ها انجام می‌شود.

 

منبع: سایت خبری تابناک

تهران ، خیابان مفتح شمالی ، چهار راه زهره ، پلاک ۴۰۹ > در نقشه

۰۲۱-۸۸۸۲۲۲۴۹

info@kebriasafar.com

۰۹۳۶-۴۷۸۱۶۴۴